โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดต่อสอบถาม
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
ที่อยู่ : 98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ผู้ประสานงาน : ว่าที่ร้อยตรี เกรียงไกร ศรีประเสริฐ
โทรศัพท์ :053-266518 ต่อ 1041  มือถือ:065-603 9343
Email : ks.rmutl@gmail.com
เว็บไซต์ : https://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/RMUTLCovid19
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTLCovid19
Line : @wqy2642d / RMUTLCovid19

2020 ระบบสมัครงานออนไลน์ โครงการ อว.สร้างงานเฟส 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL)