โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ๖๐ หมู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา: โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านศาลา : ตรวจติดตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการเตรียมอาหารปลาธรรมชาติ

วันที่ 1 เมษายน 2560 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกและการเตรียมอาหารปลาธรรมชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์   เขมจิรา ผดุงพจน์ ร่วมเดินทางในการไปติดตามการเลี้ยงปลาดุกในครั้งนี้ พบว่าลูกปลาดุกที่เลี้ยงในบ่อพลาสติกมีขนาดโตขึ้น มีสีลำตัวค่อนข้างดำ เมื่อเปรียบเทียบกับที่เลี้ยงในบ่อดินของคุณตาวอย บนผิวน้ำมีสาหร่ายสีเขียวปกคลุมเต็มไปหมด และสังเกตว่ามีลักษณะของฟองอากาศผุดขึ้นมา ลูกปลาดุกมีสีออกเทาๆ และสภาพน้ำในบ่อค่อนข้างดี มีการทำเบิมเพื่อไว้สำหรับให้อาหารปลา โดยใช้ปลาป่นใส่ไว้บริเวณเบิมที่จุดเดียว มีการใส่ฟางข้าวลงไปบริเวณที่ทำเป็นเบิมด้วย เพื่อเป็นที่ให้อาหารปลา และมีการเติมน้ำหมักวันเว้นวันลงในบ่อ แต่บ่อดินของป้าทรวงน้ำในบ่อเริ่มมีกลิ่น อาจเป็นเพราะมีการหว่านอาหารปลาป่นลงทั่วบ่อเวลาให้อาหาร จึงให้ทำการปั๊มน้ำออกจากบ่อ เพื่อเปลี่ยนน้ำใหม่ลงไป ทำให้สภาพบ่อดีขี้น

ภาพกิจกรรม

IMG_25600331_130958 IMG_25600331_130604 IMG_25600331_130548 IMG_25600331_125947 IMG_25600331_125901 IMG_25600331_124054 IMG_25600331_124108 IMG_25600331_124447 IMG_25600331_125107 IMG_25600331_125855 IMG_25600331_123403 IMG_25600331_123311 IMG_25600331_123231 IMG_25600331_122727 IMG_25600331_122600 IMG_25600331_122403 IMG_25600331_121155 IMG_25600331_120846 IMG_25600331_120628 IMG_25600331_114709 IMG_25600331_114749 IMG_25600331_120035 IMG_25600331_120053 IMG_25600331_120129 IMG_25600331_114702 IMG_25600331_113841 IMG_25600331_113704 IMG_25600331_112644 IMG_25600331_111512 IMG_25600331_111532 IMG_25600331_112439 IMG_25600331_111401 IMG_25600331_110406 IMG_25600331_110301 IMG_25600331_104716 IMG_25600331_104640

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*