โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์แบบปราณีตของชุมชนบ้านศาลา

ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านศาลา หมู่ที่ 16 ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 47 คน เป็นชาวบ้านจำนวน 42 คน เป็นอาจารย์จำนวน 5 คน โดยมีวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณสุวลี ภาษี คุณรัตน์ปราณี กรมไทยสงค์ และคุณบัญชา สุขสงวน ซึ่งเป็นทีมวิทยากรในเครือข่ายของพ่อคำเดื่อง ภาษี แห่งบ้านโนนเขวา ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ทีมวิทยากรได้ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ดังนี้

  1. การทำเกษตรอินทรีย์ต้องมีการเตรียมน้ำหมัก โดยสอนเทคนิคการทำน้ำหมักปลา น้ำหมักจุลินทรีย์จาวปลวก และน้ำหมักจากหน่อกล้วย

น้ำหมักปลา

 ปลา 3 กิโลกรัม (หรือหอยเชอรี่ หรือผสมกัน)  กากน้ำตาล 1 กิโลกรัมสับปะรด 1 กิโลกรัม ทำการหมัก 7 วัน  แล้วเติมน้ำ 10 ลิตร (หรือน้ำซาวข้าว) หมัก 1 เดือน (หรือ 21 วัน) นำไปใช้ได้ โดยใช้น้ำหมัก 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

จุลินทรีย์จาวปลวก

 ผสมจาวปลวก 1 กิโลกรัม ข้าว 1 กิโกรัม หรือ น้ำตาล ½ กิโลกรัม และน้ำซาวข้าว 10 ลิตร หมักทิ้งไว้ 7 วัน นำไปใช้ได้ โดยใช้น้ำหมัก 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

จุลินทรีย์หน่อกล้วย

หน่อกล้วยน้ำว้าที่ยังไม่ออกลูก ใช้ทั้งราก (ไม่ต้องล้างดินออกด้วยน้ำ) สับเป็นชิ้นเล็กๆ 3 กิโลกรัม กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม  เติมน้ำ 5 กิโลกรัม  คนให้เข้ากัน หมักไว้ในที่ร่ม นาน 1 เดือน นำน้ำหมักมาใช้ได้ โดยใช้น้ำหมัก 20 ซีซี/น้ำ 20 ลิตร

  1. การเตรียมหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้สำหรับการยับยั้งเชื้อราชนิดอื่นๆ เตรียมโดยการนึ่งข้าวสวยให้สุก แต่ให้เมล็ดออกแข็งๆ ไม่แฉะเพราะจะทำให้เสียได้ง่าย นำมาใส่ในถุงพลาสติกใหม่ แล้วรอให้ข้าวเย็น เติมผงเชื้อราไตรโคเดอร์มา ใช้เข็มเจาะถุงประมาณ 10 ครั้ง พับปากถุงเก็บ วางทิ้งไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแดด ประมาณ 2 – 3 วัน เส้นใยเชื้อราจะเดินเต็มถุง เป็นสีเขียวอ่อนๆ ก็นำถุงเชื้อราที่ได้เก็บใส่ตู้เย็น ไม่ควรเก็บไว้นานเก็น 1 เดือน
  2. การเตรียมดิน ในการปลูกพืชอินทรีย์ต้องทำการเตรียมดินให้พร้อมก่อนลงมือปลูกพืช โดยการยกแปลง แล้วนำปุ๋ยคอกที่แห้งแล้วผสมกับดิน (ไม่ใช้ปุ๋ยคอกสดๆ เพราะจะทำให้ดินร้อนและพืชตายได้) แล้วนำน้ำหมักจากหน่อกล้วย หรือปลาที่หมักทิ้งไว้ 7 วัน นำมาเจือจางน้ำ อัตราส่วน 20 ซีซี ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตร และนำเชื้อไตรโคเดอร์มามาผสมกับน้ำเปล่า แล้วรดแปลงให้ทั่ว จากนั้นจึงนำฟางแห้งมาคลุมด้านบนแปลง ทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จึงนำฟางออกแล้วนำเมล็ดพืชมาทำการปลูก เทคนิคการปลูกผักด้วยเมล็ดคือ ไม่ต้องขุดดินให้ลึกมากเกินไป ให้หยอดเมล็ดใกล้ผิวดิน แล้วทำการกลบเมล็ดด้วยดินเพียงเล็กน้อย ไม่ต้องรดน้ำ เพราะดินยังมีความชื้นอยู่ เพื่อไม่ให้พืชเคยชินกับการได้รับน้ำ แล้วทำการรดน้ำในวันรุ่งขึ้น
  3. การเพาะกล้า โดยมีเทคนิคการห่อด้วยผ้าที่เปียกหมาด แล้วนำแช่ในตู้เย็น 24 ชั่วโมง พอรากงอกก็นำไปปลูกได้
  4. การกำจัดเสี้ยนดิน ซึ่งเป็นแมลงกินพืชพวกที่มีหัวใต้ดิน โดยการนำมะพร้าวทั้งผลมาเจาะเทน้ำออก แล้วคว่ำผลไว้ในดินช่วงตอนกลางคืน พอรุ่งเช้าก็นำเสี้ยนดินที่เข้ามากินเนื้อมะพร้าวไปทิ้ง

Tip

  • ต้นข้าวอายุ 45 วัน ให้ใช้น้ำหมักแม่ (บำรุงต้น) เมื่อข้าวเริ่มออกรวง ให้ใช้น้ำหมักพ่อ เพื่อเพิ่มการติดเมล็ด
  • การนำกิ่งชำของชะอมมาปลูกไม่ต้องปลูกลงดินให้ลึกมากเกินไป เพราะจะทำให้การงอกรากไม่ดี
  • ข้าวโพดใช้ปุ๋ยขี้ไก่ จะทำให้ได้ฝักที่มีรสหวาน
  • การเตรียมน้ำยาฆ่าหญ้าแบบชีวภาพ คือ การใช้น้ำหมักเข้มข้นฉีดพ่นก่อนทำนา จะทำให้ต้นหญ้าตาย

ภาพกิจกรรม

IMG_0190 IMG_0185 IMG_25590721_131925 IMG_25590721_131855 IMG_25590721_131355 IMG_25590721_104806 IMG_25590721_104727 IMG_25590721_104258 IMG_25590721_104252 IMG_25590721_103957 IMG_25590721_103854 IMG_25590721_103828 IMG_25590721_103308 IMG_25590721_103301 IMG_25590721_102756 IMG_25590721_102551 IMG_25590721_102536 IMG_25590716_142325 IMG_25590716_141700 IMG_25590716_141430 IMG_25590716_114955 IMG_25590716_115802 IMG_25590716_115808 IMG_25590716_115824 IMG_25590716_115932 IMG_25590716_114504 IMG_25590716_114136 IMG_25590716_113846 IMG_25590716_112834 IMG_25590716_112448 IMG_25590715_152552 IMG_25590715_152626 IMG_25590715_153230 IMG_25590716_112354 IMG_25590715_152543 IMG_25590715_150233 IMG_25590715_142120 IMG_25590715_141326 IMG_25590715_140458 IMG_0425 IMG_0427 IMG_25590715_134550 IMG_25590715_134954 IMG_25590715_135001 IMG_0373 IMG_0371 IMG_0309 IMG_0288 IMG_0298 IMG_0295 IMG_0249 IMG_0285 IMG_0210 IMG_0207 IMG_0204 IMG_0202 IMG_0224 IMG_0194 IMG_0177 IMG_0170 IMG_0287 IMG_0306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*