IMG_0101

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขยายผลเทคนิคการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านศาลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการขยายผลเทคนิคการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านศาลา ดำเนินการระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 46 คน เป็นชาวบ้านจำนวน 43 คน เป็นอาจารย์จำนวน 3 คน โดยมีวิทยากร 3 ที่ผ่านการอบรมจากโครงการฝึกอบรมผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รุ่นที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ คุณเกษม พะนิรัมย์ คุณศักดา แสงทับทิม และคุณประยศ โหรีรัมย์

ในการดำเนินการอบรม ได้ฝึก การทำน้ำหมักแม่ (เร่งราก เร่งใบ) การทำน้ำหมักพ่อ (เร่งดอก เร่งผล) การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นสูตรที่ได้จากการไปอบรมที่โครงการฝึกอบรมผู้จัดการทำนาแบบประณีตเพื่อพึ่ง (ภาฯ) และ การทำจุลินทรีย์ต้นกล้วย (สูตรจากท่านอาจารย์ชัชวาลย์ เวียร์รา) ในการเตรียมน้ำหมักแม่ ให้ใช้หน่อกล้วย ยอดผักบุ้ง ใบก้ามปู และกากน้ำตาล อย่างละ 3 กิโลกรัม แล้วเติมน้ำ 30 ลิตร ส่วนน้ำหมักพ่อใช้ผลไม้ ได้แก่ กล้วยน้ำว้าสุก  มะละกอสุก ฟักทองแก่ และกากน้ำตาล อย่างละ 3 กิโลกรัม แล้วเติมน้ำ 30 ลิตร การเตรียมหัวเชื้อจุลินทรีย์ทำได้โดยการใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ถ้วย ยาคูลท์ 2 ขวด น้ำมะพร้าวอ่อน 1 ลิตร ลูกแป้งข้าวหมากบดละเอียด 1 ลูก กากน้ำตาล 250 ซีซี ผสมให้เข้ากันแล้ว ปิดไว้ 15 วัน จึงนำไปใช้ได้ ทั้ง 3 สูตร เก็บไว้ในที่ร่ม ส่วนการเตรียมจุลินทรีย์ต้นกล้วย ให้ใช้ต้นกล้วยน้ำว้าที่ยังไม่ออกปลี 1 ต้น (ตัดแล้วลอกกาบออกให้เหลือเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 – 5 นิ้ว ตัด 1 ศอก ทุบให้พอช้ำ) น้ำส้มสายชูกลั่น 5% (700 ซีซี) 1 ขวด กลูโคส (450 กรัม) 1 กระป๋อง ดีน้ำตาล 2  ช้อนโต๊ะ ยาคูลท์  2 ขวด ลูกแป้งข้าวหมาก 6 ลูก ถัง 200 ลิตร น้ำเปล่า 180 ลิตร เวลาหมักตากแดดไว้ (ไม่ต้องปิดฝา) แต่อย่าให้โดนน้ำฝน หมักประมาณ 10 วัน ถ้าทำเป็นฮอร์โมนพืช (เร่งดอก เพิ่มผลผลิต) ให้ใช้ไข่ไก่มีเชื้อ 4 ฟอง ตีกับน้ำจุลินทรีย์ 1 ลิตร กรองให้สะอาดแล้วนำไปใช้ทันที 1 ซีซีต่อน้ำ 10 ลิตร ฉีดพ่นก่อน 10 โมงเช้า อาทิตย์ละครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*