กิจกรรมย่อยที่ ๔ : การส่งเสริมความรู้แพทย์ทางเลือก รุ่นที่ ๒

 

กิจกรรมย่อยที่ ๔ : การส่งเสริมความรู้แพทย์ทางเลือก รุ่นที่ ๒

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพื่อการส่งเสริมความรู้แพทย์ทางเลือกให้กับชุมชนบ้านปรือรูง กำหนดการดำเนินโครงการ

สถานที่ดำเนินการวัดมุนีนิรมิตร ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ : ประชาชนบ้านปรือรูง จำนวน ๓๐ คน

ผลการดำเนินโครงการ : ชุมชนตระหนักการปรับวิถีการประกอบอาชีพของตน โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพพึ่งตน ด้วยเทคนิค ๙ ข้อ คือ ดับเหตุแห่งทุกข์ คือสุข ความสุขทางกายคือ ไม่ป่วย ความสุขทางใจคือ ไม่ทุกข์ ดับทุกข์ทางใจและทุกข์ทางกายไปพร้อมกัน ไม่ป่วย ไม่ทุกข์และสบายกายสบายใจ การทำให้ร่างกายแข็งแรงและฆ่ากิเลส ดังภาพที่ ๔.๑๐ โดยมุ่งเน้นสุขภาพพึ่งตนตามแนวทางแพทย์วิถีธรรม ด้วยเทคนิค ๙ ข้อ ได้แก่

๑) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล

๒) กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม

๓) การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีทอกซ์)

๔) การแช่มือแช่เท้าในน้ำสมุนไพร

๕) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน

๖) การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง

๗) การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย

๘) ใช้ธรรมะ ทำใจให้สบาย ผ่อนคลายความเครียด

๙) รู้เพียร รู้พักให้พอดี

https://www.facebook.com/poranee11/media_set?set=a.1115618945119610.100000145462872&type=3

กิจกรรมย่อยที่ ๔ : การส่งเสริมความรู้แพทย์ทางเลือก รุ่นที่ ๒ 20150803_133204 20150803_133330 20150803_134305 20150803_153625 20150803_153855 20150803_154645 DSC_5684 DSC_5707 DSC_5725 DSC_5728 DSC_5747 DSC_5749 DSC_5797 DSC_5798 DSC_5804 DSC_5806 DSC_5812 DSC_5820 DSC_5849 DSC_5870 DSC_5884 DSC_5895 DSC_5896 DSC_5897 DSC_5899 DSC_5922 DSC_5923 DSC_5940 DSC_5941 DSC_5946 DSC_5984 DSC_5997 DSC_6026 DSC_6027 DSC_6028

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*