Category Archives: กะปาง, นครศรีธรรมราช

โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืน พื้นที่ดำเนินการ: กะปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธรรม ชุมพร้อมญาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืนร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 ต.ค. 58 คณะวิทยาศาสตร์แลพเทคโนโลยีร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตบ้านลานช้าง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จากความร่วมของชุมชนและภาครัฐทำให้ได้แหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม
ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

12143312_10205431940781139_4772858205395595835_n 1503378_10205431945781264_3078229404370985525_n 12105984_10205431940621135_7792069123033718980_n 12107020_10205431940301127_7528081350667271916_n 12107108_10205431942541183_164803557930576537_n 12107218_10205431950181374_8105024643331915782_n 12108060_10205431941821165_8751863338685580950_n 12111913_10205431941941168_5546716516640693949_n 12112233_10205431941181149_3074713046042776073_n 12112288_10205431940901142_4090971369581728130_n 12115512_10205431945941268_7394750885410038111_n 12115709_10205431941501157_5351343889813986417_n 12115765_10205431942181174_6737351077635822049_n 12115838_10205431953861466_1313764131506834192_n 12122555_10205431949581359_1205951359597350766_n 12140841_10205431946141273_4971634986792442615_n 12141595_10205431946301277_6999446569611679831_n