สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

suphitcha Kblogger

สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

ทดสอบเขียนบทความในกลุ่ม

ทดสอบเขียนบทความในกลุ่ม

 

Suphitcha thw aor

หมวดหมู่: หมวดทั่วไป: ทั่วไป

มิติด้าน: ทั่วไป

Tags: ทดสอบระบบ

 


Published: 2017-05-19 01:07:57
19 May 2017 01:07:57
46 | Last visitor: 2017-10-12 20:05:55
© 2017 Kblogger HR-Blog | Kaewpanya
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ่มชน